Pohybový vypínač pro nízké profily

Napětí 9/28V DC, 7,5A,
Pohybový vypínač pro nízké profily

Vaše cena bez DPH820 Kč
Vaše cena s DPH992 Kč
DostupnostSkladem Ano


Kód
 6692
EAN kód
 8595188166928


Popis zbožíFotoParametryDotaz ke zboží
 

Pohybový vypínač

Spínač je svou konstrukcí určený k vestavění do hliníkových profilů s LED pásky. Maximální dosah je cca. 5m, ale na tuto vzdálenost již reaguje jen na silné podněty. Pomocí 2 tlačítek na plošném spoji lze nastavit intenzitu LED při sepnutí, intenzitu LED v klidu po setmění (noční světlo), čas sepnutí, citlivost pohybového senzoru a prahovou úroveň okolního osvětlení pro aktivaci nočního režimu. Veškeré nastavené parametry zůstávají uložené v permanentní paměti i po odpojení napájení. 

Časovač se nuluje při každém pohybu v zapnutém stavu, LED zhasnou až po uplynutí nastaveného času od zachycení posledního pohybu. Bezprostředně po vypnutí je cca 2s ochranná lhůta, kdy čidlo nereaguje, aby došlo ke stabilizaci detektoru po změně stavu.

 

Instalace do profilu

Pohybový vypínač je určený pro mělké profily. Senzor nainstalujte do profilu tak, aby fresnelova čočka vyčnívala nad povrch profilu. Utopením senzoru do profilu snižujete úhel záběru. Do difuzoru vyvrtejte pro senzor otvor o průměru 10mm. Plošný spoj je nutné podlepit silnější izolační páskou, aby se vývody senzoru, vyčnívající nepatrně nad povrch spodní strany plošného spoje, o profil nezkratovali. Při nasazování difuzoru dávejte pozor, abyste jeho spodní částí nepoškodily součástky na krajích plošného spoje. Zejména u nejtenších profilů HPH-ALU je to velice těsné a je nezbytné, aby plošný spoj byl přesně na středu profilu. Pro snažší montáž doporučujeme v místě zkrátit vnitřní část difuzoru.

 

Nastavení

Po připojení napájecího napětí trvá cca 25s než se senzor "zahřeje" a začne reagovat. Po tento čas nereaguje ani na stisk tlačítek pro nastavení. Je nezbytné senzor nastavovat s připojeným LED páskem na výstupu. Změna jasu a blikání LED pásku indikuje nastavené parametry a usnadňuje orientaci ve virtuálním menu nastavení.

 

Nastavení jasu při aktivaci

Tovární nastavení: 100%

Tento parametr lze měnit přímo v běžném provozním režimu. Krátkým stiskem libovolného tlačítka se LED vždy rozsvítí do nastavené intenzity bez ohledu na ostatní nastavení. Stisknutím a přidržením tlačítka S1(-) nebo S2(+) se začne měnit intenzita požadovaným směrem, uvolněním tlačitka se intenzita zastaví na požadované úrovni a uloží do permanentní paměti. Asi po 5s od uvolnění tlačítka přejde senzor zpět do běžného provozního režimu. 

 

Nastavení dalších parametrů je nutné provést postupně v režimu nastavení, který se aktivuje současným stisknutím obou tlačítek. Pokud si nepřejete měnit parametry v jednom kroku, pokračujte k dalšímu opětovným stisknutím obou tlačítek, přechod k dalšímu kroku je ohlášen zablikáním a počet bliknutí odpovídá pozici v menu nastavení. Nastavené hodnoty se uloží po stisknutí obou tlačítek při přepnutí na další krok, pokud odpojíte napájení dříve, než nastavenou hodnotu potvrdíte stiskem obou tlačítek, nebude změna uložena. Pokud v libovolné fázi režimu nastavení po dobu 20s nestisknete žádné tlačítko, režim nastavené se automaticky ukončí. Změna parametrů posledního kroku nepotvrzeného stiskem obou tlačítek se neuloží.

 

Krok 1: Nastavení klidového jasu

Tovární nstavení 0%

Stiskněte současně obě tlačítka S1+S2, LED pásek krátce stroboskopicky zabliká a rozsvítí se na aktuálně nastavenou intenzitu klidového jasu (je-li nulová, zhasne). Pomocí tlačítek S1(-) nebo S2(+) nastavte požadovanou klidovou intenzitu v rozsahu 10 úrovní. Po nastavení požadované hodnoty potvrd´te změnu současným stisknutím obou tlačítek, změna se uloží a LED 2x bliknou na znamení, že jste přešli ke kroku 2.

 

Krok 2: Natavení času - hrubě

Tovární nstavení 0s

Minimální čas sepnutí je nastaven trvale na 5s. Celkový čas je pak součtem hrubého nastavení + jemného nastavení + 5s. Nastavením času na hodnotu 0+0 bude tedy výsledný čas 5s.

Jas LED se automaticky nastaví podle aktuálně nastaveného času. Hrubé nastavení má 16 úrovní kde 0 (LED jsou zhasnuty) je minimální možný čas 0s, maxilámní intenzita (15) pak odpovídá času 2400s (40min) 1 krok je změna o 160s. Krátkým stiskem tlačítka S1(-) nebo S2(+) se změní hodnota o 1 krok (LED viditelně změní intenzitu). Delší přidržení tlačítka aktivuje automatický posun až do krajní polohy.

Po nastavení požadované hodnoty potvrd´te změnu současným stiknutím obou tlačítek, změna se uloží a LED 3x bliknou na znamení, že jste přešli ke kroku 3.

 

Krok 3: Nastavení času - jemně

Tovární nstavení 20s

Jas LED se automaticky nastaví podle aktuálně nastaveného času. Jemné nastavení probíhá stejně jako hrubé nastavení s tím rozdílem, že 1 krok odpovídá 10s.

Po nastavení požadované hodnoty potvrd´te změnu současným stisknutím obou tlačítek, změna se uloží a LED 4x bliknou na znamení, že jste přešli ke kroku 4.

 

Krok 4: Nastavení soumraktového čidla

Tovární nstavení - vypnuto

Jas LED se automaticky nastaví podle aktuálně nastavené úrovně. Nastavení má 17 úrovní (0-16). Maximální hodnota 16 (nejvyšší jas LED) soumrakové čidlo vypne a pohybový senzor je trvale v režimu noc bez ohledu na okolní osvětlení. Čím je vyšší nastavená (vyšší jas LED), tím je vyšší prahová hodnota okolního osvětlení. Hodnota 1 odpovídá cca 1lx, hodnota 16 (poslední před vypnutím) je pak cca 50lx. Pokud je senzor pod mléčným difuzorem, limitní hodnota se mírně zvýší, nejnižší intenzita tak bude cca 5lx.

Po nastavení požadované hodnoty potvrd´te změnu současným stisknutím obou tlačítek, změna se uloží a LED 5x blikou na znamení, že jste přešli ke kroku 5.

 

Krok 5: Nastavení citlivosti

Tovární nstavení: Hodnota 14 - vysoká citlivost

Jas LED se automaticky nastaví podle aktuálně nastavené úrovně. Nastavení citlivosti má 17 úrovní, kde nulová hodnota (LED jsou zhasnuté) je minimální citlivost, maximální hodnota 16 (max. jas LED) je maximální citlivost. Maximální citlivost nenastavujte, pokud to není nezbytně nutné a pouze v aplikacích, kde senzor pracuje v uzavřeném stabilním prostředí, např. v šatně apod. Při této citlivosti může již senzor spínat i samovolně při pohybu různě teplých vrstev vzduchu od topení.

Po nastavení požadované hodnoty potvrd´te změnu současným stisknutím obou tlačítek, změna se uloží a LED krátce stroboskopicky zablikají na znamení, že režim nastavevní byl ukončen a senzor se přepne zpět do pracovního režimu.